Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Współczesne media. Media multimodalne, t. II: Multimodalność mediów elektronicznych

red. Iwona Hofman , red. Danuta Kępa-Figura

Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wy, 2018
Stron: 212
Dział:
ISBN/ISSN: 9788322790847

 

Autor: red. Iwona Hofman , red. Danuta Kępa-Figura

Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wy, 2018

Dział:

Stron: 212

ISBN/ISSN: 9788322790847

Książka „Współczesne media – media multimodalne” sama jest multimodalna, a w zasadzie interdyscyplinarna. Badacze z kilku polskich ośrodków medioznawczych i językoznawczych zadają pytania o metodologię, naukowe podstawy, perspektywy poznawcze multimodalności, a autorzy, których prace znalazły się w części materiałowej, próbują pokazać, jak działają oparte na teorii multimodalności analizy i interpretacje. Komunikacyjny chaos, w którym funkcjonujemy co najmniej od kilkunastu lat, jest w zebranych w tym tomie tekstach porządkowany przez wielokodowość, wielowarstwowość czy wielometodologiczność zaprezentowanych badań.  Warto poznać ich wyniki, zanim media przekształcą się w multimodalne albo postmultimodalne, niepoznawalne racjonalnie byty.

[Z recenzji dr. hab. prof. KUL Pawła Nowaka]