Publishing House
Proceed to the Publishing House

Stan i potrzeby badań archeologicznych w Karpatach

red. Jan Gancarski

Publisher: Muzeum Podkarpackie w Krośnie, 2017
Page(s): 752
Section:
ISBN/ISSN: 9788394976804

 

Author: red. Jan Gancarski

Publisher: Muzeum Podkarpackie w Krośnie, 2017

Section:

Page(s): 752

ISBN/ISSN: 9788394976804

Po dwudziestu latach od zorganizowania pierwszej międzynarodowej konferencji archeologicznej o stanie i potrzebach badań archeologicznych w Karpatach, Muzeum Podkarpackie w Krośnie zdecydowało się powtórzyć cykl, zaczynając od przedstawienia swoistego bilansu i podsumowania aktualnego stanu badań oraz określenia dalszych potrzeb badawczych na tych terenach. Konferencja została zorganizowana w dniach 19-20 listopada 2015 roku, miała charakter interdyscyplinarny i międzynarodowy. Wzięli w niej udział badacze z Polski, Słowacji, Czech, Ukrainy i Węgier. Zaprezentowano 38 referatów, z których 24 dostarczono do druku.