Publishing House
Proceed to the Publishing House

Rilke poetów polskich

Katarzyna Kuczyńska-Koschany

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2017
Page(s): 510
Section:
ISBN: 9788323138358
 
 
 

 

Na tle recepcji europejskiej odbiór Rilkego wśród poetów polskich to jednak zjawisko bezprecedensowe. Spojrzenie na rodzimą poezję przez pryzmat lektury klasyka poezji światowej stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o przyczyny „polskiego fenomenu”.