Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Archaeometry and Archaeology of Levantine jars used in Western Galilee/Southern Phoenicia (Sha'ar-Ha'Amakin, Tell Keisan) between the Persian and the Late Roman period

Jacek Michniewicz , Jolanta Młynarczyk

Wydawnictwo: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2017
Stron: 182
Dział:
ISBN/ISSN: 9788379861651

 

Autor: Jacek Michniewicz , Jolanta Młynarczyk

Wydawnictwo: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2017

Dział:

Stron: 182

ISBN/ISSN: 9788379861651

Na podstawie około 250 próbek amfor z Dolnej Galilei z okresu grecko-rzymskiego przeprowadzono analizę ich proweniencji. W części archeologicznej określono chronologię na podstawie kontekstu znalezisk i porównań. W części archeometrycznej przeprowadzono analizy fizyko-chemiczne.

 

Spis treści:

1. Introduction

2. Methodology

3. Petrography and chemistry

4. Petro-archaeological research on jar production in Galilee

5. Sha’ar-Ha’Amakim

6. Tell Keisan

7. Ceramics from Sha’ar-Ha’Amakim and Tell Keisan – searching for provenance of the raw materials

8. Tel Akko

9. Ceramics from Sha’ar-Ha’Amakim, Tell Keisan, Tel Akko: chemical comparison, reasons of differences

10. Archaeometric interpretation

11. Concluding remarks (archaeological point of view)