Publishing House
Proceed to the Publishing House

Islam with a female face. How women are changing the religious landscape in Tajikistan and Kyrgyzstan

Anna Cieślewska

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2017
Page(s): 276
Section:
ISBN/ISSN: 9788376387673
Electronic edition

Available files' formats:

  • ebook .pdf

15,00 PLN


 

Author: Anna Cieślewska

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2017

Section:

Page(s): 276

ISBN/ISSN: 9788376387673

KSIĄŻKA powstała na podstawie badań terenowych Anny Cieślewskiej przeprowadzonych w latach 2014-2015 w Dolinie Fergańskiej w Tadżykistanie i Kirgistanie.
W książce autorka zajmuje się społeczną rolą liderek religijnych w kontekście zmieniających się realiów społecznych i politycznych w nowej post-radzieckiej rzeczywistości.
Autorka bada świat duchowości kobiet i jego wpływ na religię i społeczeństwo. Historie liderek religijnych służą do pokazania szerszego kontekstu religijności oraz transformacji islamu we współczesnej Azji Centralnej. Książka odczarowuje popularne na Zachodzie mity – zarówno te mówiące o podrzędnej roli kobiety w islamie, jak inne idealizujące pozycje kobiety i jej udział w życiu duchowym.

Dr Anna Cieślewska pracuje w Zakładzie Iranistyki IO, UJ. Od 2006 roku zajmuje się badaniami w Azji Centralnej, oraz realizacją projektów rozwojowych na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw.