Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Pieniądz i banki na Pomorzu

red. Witold Garbaczewski , red. Roman Macyra

Wydawnictwo: Muzeum Narodowe w Poznaniu, 2017
Stron: 406
Dział:
ISBN/ISSN: 9788364080456

 

Autor: red. Witold Garbaczewski , red. Roman Macyra

Wydawnictwo: Muzeum Narodowe w Poznaniu, 2017

Dział:

Stron: 406

ISBN/ISSN: 9788364080456

SPIS TREŚCI:
• Przedmowa (A. Soćko)
• Pieniądz i banki na Pomorzu – wprowadzenie (W. Garbaczewski, R. Macyra)

I. CZĘŚĆ NUMIZMATYCZNA

 • Skarb z Kuźnicy Czarnkowskiej w ujęciu statystycznym. (A, Murawska)
 • Denary zachodniopomorskie z drugiej połowy XII wieku na nowo zbadane. (B. Paszkiewicz),
 • Nieznane typy XII-wieczne denarów zachodniopomorskich. (G. Horoszko)
 • Mennica Bogusława X w Dąbiu – przyczynek do analizy. (R. Kwaśniewski)
 • Późnośredniowieczne prefabrykaty monetarne z Koszalina. (Z. Bartkowiak)
 • Toruń czy Kraków, czyli gdzie i po co wybito pierwsze polskie talary? (W. Garbaczewski),
 • Czy w Gdańsku wybijano talary w 1630 r.? (J. Dutkowski)
 • Groby z darami monetarnymi z XV-XVII w. z przykościelnego cmentarza kościoła Marii Panny bydgoskich karmelitów. ( W. Siwiak)
 • Zza morza i zza miedzy – kolekcja numizmatyczna Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. (B. Ceynowa)
 • Lokalna historia i legendy na papierowym pieniądzu zastępczym z Pomorza Zachodniego w latach 1921-1922 na przykładzie emisji z Chociwla i Ińska (M. Pawłowski)
 • Tajemnica Baku Polskiego. Kradzież banknotów złotowych? (K. Filipow)


II. CZĘŚĆ BANKOWA

 • Początek polskiej bankowości na Pomorzu Zachodnim po II wojnie światowej C. Leszczyńska, Ł. Lisiecka),
 • Kredytowanie polskich osadników na Pomorzu przez Państwowy Bank Rolny w latach 1945-1950. (P. Madaliński),
 • Rola gdańskiego Bauernbanku w umacnianiu niemieckiego stanu posiadania ziemi na Pomorzu Gdańskim. (W. Malczewski),
 • Spółdzielczość bankowa jako jeden z czynników wspomagających rozwój regionu pomorskiego. (L. Błażejczyk – Majka),
 • Kwestie finansowe w relacjach francusko – polskich w Gdańsku XVII i XVIII w. Stan i perspektywy badań. ( K. Derejski),
 • Gulden gdański w europejskim systemie walutowym 1923 – 1939. ( W. Morawski),
 • Zwyczajny zbyt przedmiotów. O filozofii pieniądza w pomorskich powieściach Stefana Chwina ( Hanemann i Złoty Pelikan). (A. Podemska – Kałuża),
 • Internetowa historia banków spółdzielczych na Pomorzu: próba spojrzenia. (R Macyra),
 • Akta banków i źródła do dziejów bankowości na Pomorzy w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie. ( P. Gut),
 • Akta banków z lat 1869 – 1939 w zasobie Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. (S. Błażejewski),
 • Źródła archiwalne Pomorza a weryfikowalność tez Karla Marksa dotyczących kapitału i bezwzględności rynku. (D. Kubicki).