Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Zgoda w rozumieniu Polaków czasów staro- i średniopolskich

Beata Raszewska-Żurek

Instytut Slawistyki PAN, 2016
Stron: 484
Dział:
ISBN: 9788364031441
 
 
 

 

Beata Raszewska-Żurek

Instytut Slawistyki PAN, 2016

Dział:

Stron: 484

ISBN: 9788364031441

Spis treści

 I. Wstęp

Lingwistyczne badania pojęć

Inspiracje metodologiczne

Przedmiot analizy

 

II. Pojęcie ZGODA z perspektywy nauk

ZGODA w myśli filozoficznej i socjologicznej

ZGODA a typy wartości

 

III. Leksykalna reprezentacja pojęcia ZGODA

Najważniejsze leksemy reprezentujące pojęcie ZGODA w historii polszczyzny

Leksem zgoda – dane leksykograficzne

                        Zgoda w definicjach słownikowych

                        Łacińskie leksemy o znaczeniu ‘zgoda’

                        Etymologiczne podstawy zgody

                        Najczęstsze użycia leksemu zgoda w tekstach staro- i  średniopolskich

 

IV. ZGODA w ujęciach metaforycznych

V. Pojęcia ZGODA i NIEZGODA w świetle leksemów z rodziny zgody

Rzeczowniki z rodziny zgody  w połączeniach z innymi rzeczownikami

                        Rzeczownik zgoda z innymi rzeczownikami

                        Rzeczownik niezgoda z innymi rzeczownikami

                        Zgoda kontra niezgoda w tekstach

                        ZGODA vs NIEZGODA w połączeniu z innymi pojęciami

Rzeczowniki z rodziny zgody z innymi przymiotnikami

                        Rzeczownik zgoda z przymiotnikami

                        Rzeczownik niezgoda z przymiotnikami

                        ZGODA vs NIEZGODA w świetle epitetów

Przymiotniki z rodziny zgody – zgodny, niezgodny i zgodliwy, niezgodliwy

                        Przymiotnik zgodny z rzeczownikami

                        Przymiotnik zgodny z innymi przymiotnikami

                        Przymiotnik niezgodny z rzeczownikami

                        Przymiotnik niezgodny z innymi przymiotnikami

                        Przymiotnik zgodliwy z rzeczownikami

                        Przymiotnik zgodliwy z innymi przymiotnikami

                        Przymiotnik niezgodliwy z rzeczownikami

                        Przymiotnik niezgodliwy z innymi przymiotnikami

                        ZGODA vs NIEZGODA przez pryzmat przymiotników z rodziny zgody

Przysłówki z rodziny zgody – zgodnie, niezgodnie i zgodliwie

                        Przysłówek zgodnie z czasownikami

                        Przysłówek zgodnie z innymi przysłówkami

                        Przysłówek niezgodnie z czasownikami i innymi przysłówkami

                        Przysłówek zgodliwie z czasownikami i innymi przysłówkami

                        ZGODA vs NIEZGODA z perspektywy przysłówków z rodziny zgody

Czasowniki z rodziny zgody  wraz z formami zaprzeczonymi

                        Czasowniki zgadzać, zgadzać się, zgodzić, zgodzić się z innymi czasownikami

                        Czasowniki zgadzać, zgadzać się, zgodzić, zgodzić się z przysłówkami

                        ZGODA vs NIEZGODA w kontekście czasowników z rodziny zgody

 

VI. Dawna ZGODA – pojmowanie i wartościowanie

Pojmowanie ZGODY w czasach staro- i średniopolskich

Aksjologizacja ZGODY w czasach staro- i średniopolskich

VII. Zakończenie – perspektywy badawcze

Bibliografia

Skróty

Abstract: Zgoda/Harmony as perceived by Poles of the Old Polish and Middle Polish Periods ( a lexical and semantic analysis)