Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Archiwa i bruliony pisarzy. Odkrywanie

red. Maria Prussak, red. Paweł Bem, red. Łukasz Cybulski

INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 2017
Stron: 330
Dział:
ISBN: 9788365573162
 
 
 

 

Z pieczołowitej typologii materiału rękopiśmiennego oraz dokonywanych na nim autorskich operacji wynika kilka wniosków praktycznych, ale jeden zdaje się dla współczesnej tekstologii – a w efekcie i praktyki edytorskiej – najistotniejszy. Otóż świat rękopisu posiada swoją specyfikę i swoją autonomię, a co za tym idzie, nie jest to świat, który można sprowadzić do odmiany świata tekstu – ten bowiem swój początek ma dopiero w druku. Cezura, którą wyznacza publikacja, moment przejścia artystycznego bytu tworzonego w sferze prywatnej do sfery publicznej, jest w tym ujęciu fundamentalna.