Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Kwartalnik historyczny 2017/2

Wydawnictwo Naukowe Semper, 2017
Dział:
ISBN: 20172
Wydanie drukowane
 

33,00 29,70

Pozycja dostępna

 

SPIS TRE¦CI

Agnieszka Bartoszewicz, Mowa, gest, pismo. Relacje między kulturą żywego słowa a kulturą pisma w świetle zapisek z ksiąg sądowych późnośredniowiecznych miast polskich

Przemysław Jędrzejewski, Działalność komisji boni ordinis dla miast wielkorządów krakowskich w Olkuszu w latach osiemdziesiątych XVIII stulecia

Andrzej Friszke, Internowani, aresztowani, skazani. Pozbawieni wolności w okresie stanu wojennego 1981–1983/1984

PRZEGLĄDY — POLEMIKI — MATERIAŁY

Rafał Jaworski, Spis posłów koronnych na sejm koronacyjny w 1574r oku

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

Dariusz Jarosz, Duży wysiłek — umiarkowany efekt

*     *     *

H. Reimitz, History, Frankish Identity and the Framing of Western Ethnicity, 550–850 — Robert Kasperski

Idoneität — Genealogie — Legitimation. Begründung und Akzeptanz von dynastischer Herrschaft im Mittelalter, hrsg. von C. Andenna, G. Meleville — Jarosław Sochacki

Ch. E. Jackson, Menageries in Britain 1100–2000 — Konrad Bielecki

E. M. Rose, The Murder of William of Norwich. The Origins of the Blood Libel in Medieval Europe — Hanna Zaremska

D. Baronas, S. C. Rowell, The Conversion of Lithuania. From Pagan Barbarians to Late Medieval Christians — Jarosław Nikodem

D. Bruna, Tsiganes, premiers regards. Craintes et fascination dans la France du Moyen Âge — Karolina Morawska

N. Balzamo, Les miracles dans la France du XVIe siècle. Métamorphoses du surnaturel — Monika Juzepczuk

G. Mink, La Pologne au coeur de L’Europe. De 1914 à nos jours. Histoire politique et conflits de mémoire — Jerzy Eisler

V. Fava, The Socialist People’s Car. Automobiles, Shortages, and Consent on the Czechoslovak Road to Mass Production (1918–1964) — Hubert Wilk

A. L. Sowa, Kto wydał wyrok na miasto? Plany operacyjne ZWZ-AK (1940–1944) i sposoby ich realizacji — Stanisław Salmonowicz

LISTY DO REDAKCJI

Joanna Karczewska, Marceli Tureczek, List w sprawie tomu Pomerania et alia. Opuscula Joachimo Zdrenka dedicata, Toruń 2017

Instrukcja, skróty, transliteracja