Publishing House
Proceed to the Publishing House

Ewangeliarz księżnej Anastazji

Leszek Misiarczyk

Publisher: Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego , 2017
Page(s): 210
Section:
ISBN/ISSN: 9788380903708

 

Author: Leszek Misiarczyk

Publisher: Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego , 2017

Section:

Page(s): 210

ISBN/ISSN: 9788380903708

Opracowanie zawiera nie tylko pieczołowicie odczytany z oryginału tekst ewangeliarza, ale także analizy paleograficzne, kodykologicz­ne i treściowe kodeksu, a także syntetyczne przedstawienie wniosków badań historyków sztuki nad okładką dzieła, łączącą cechy typowe dla ikonografii bizantyńskiej i te właściwe sztuce nadmozańskiej.