Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Systemy medialne państw Unii Europejskiej. Kraje pierwszej piętnastki

Aleksandra Matykiewicz-Włodarska, Monika Ślufińska

Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016
Stron: 383
Dział:
ISBN: 9788380196889
 
 
 

 

Artykuły składające się na książkę bardzo wyczerpująco opisują media w Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Niemczech, Portugalii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, we Francji i Włoszech z perspektywy historycznej, prawnej i ekonomicznej. Podkreślone są również kwestie związane z własnością (koncentracją) mediów oraz inwestycjami internetowymi. Nie pomija się także zagadnień związanych z bieżącym funkcjonowaniem mediów w omawianych krajach. […] Publikacja jest bardzo cenna, gdyż uaktualnia stan wiedzy na temat systemów medialnych krajów UE. Szczególnie wartościowe są dane dotyczące funkcjonowania mediów w poszczególnych krajach i tendencje w zakresie procesów koncentracji na europejskich rynkach medialnych. Chociaż kraje opisane w publikacji są zazwyczaj dobrze znane czytelnikom, to poszczególne systemy medialne zostały opisane wielowątkowo i interdyscyplinarnie. Z pozoru bardzo stabilne rynki „starych” państw unijnych podlegają systematycznym zmianom, szczególnie w sferze gospodarczej. Problemy polityczne, społeczne i ekonomiczne oddziałują na funkcjonowanie mediów, jak również na rozwój nowych, szybszych sposobów przekazywania informacji. Zagadnienia opisane w publikacji przedstawiono bardzo szczegółowo, co sprawia, że książka będzie stanowić lekturę obowiązkową dla studentów dziennikarstwa (szczególnie z zakresu zagranicznych systemów medialnych i historii mediów), a także niezbędną pomoc dla medioznawców i politologów.

 

Z recenzji dr hab. Lidii Pokrzyckiej (UMCS)

 

Niniejsza książka porządkuje rozważania na temat systemów medialnych państw Unii Europejskiej, dodatkowo zawierając wiele artykułów/rozdziałów, które są oryginalnymi opracowaniami naukowymi. […] Czytelnicy mają możliwość zapoznania się z opisem kluczowych wydarzeń historycznych mających wpływ na rozwój mediów, podstawami prawnymi danego systemu mediów, opisem instytucji i organizacji towarzyszących mediom, a w końcu z analizą sytuacji na rynku prasy drukowanej i elektronicznej. W opracowaniach znajdują się także istotne uwagi na temat możliwości i intensywności nasycenia rynków nowymi mediami. Teksty zawierają także prognozy dotyczące możliwych kierunków dalszego rozwoju mediów w danych państwach. Te zawarte w opracowaniach poświęconych poszczególnym systemom medialnym wnioski, choć syntetyczne, są interesujące i zachęcają do dokonywania dalszych, samodzielnych obserwacji.

 

 

Z recenzji dr Katarzyny Kamińskiej-Korolczuk (UG)