Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

My z nich. Spuścizna językoznawców Uniwersytetu Warszawskiego

Zofia Zaron, Zbigniew Greń

BEL-Studio, 2017
Stron: 279
Dział:
ISBN: 9788377982518

 

Zofia Zaron, Zbigniew Greń

BEL-Studio, 2017

Dział:

Stron: 279

ISBN: 9788377982518

Publikacja tomu My z Nich. Spuścizna językoznawców Uniwersytetu Warszawskiego zbiega się w czasie z dwiema ważnymi dla nas datami: dwusetną rocznicą powstania Uniwersytetu Warszawskiego, przypadającą w roku minionym i również dwusetną rocznicą początków polonistyki warszawskiej, datowaną na rok 1818.
Tytuł publikacji „My z Nich” jest zarazem tytułem cyklicznych spotkań, które od kilku lat odbywają się na Wydziale Polonistyki UW. Ich celem jest przypominanie dokonań nieżyjących już Nauczycieli i Mistrzów dzisiejszych językoznawców, życzliwe, a zarazem krytyczne spojrzenie na Ich dorobek naukowy, wkład w rozwój dyscypliny, wpływ na wybory naukowe, dokonywane przez ich uczniów, współpracowników, kontynuatorów.