Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Kajety Korpusu Kadetów Szkoły Rycerskiej www.korpus.kadetow.uw.edu.pl

red. Elzbieta Wichrowska, red. Agata Wdowik

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2016
Stron: 420
Dział:
ISBN: 9788365667090
Wydanie drukowane
 

34,00 30,60

Pozycja dostępna

 

„[Szkoła Rycerska] była pierwszą nowoczesną, wzorowaną na przykładach zachodnich (m.in. Kolberga i Wiednia, Vincennes i Paryża, Luneville, ale także Moskwy,  później Petersburga), państwowa szkoła utrzymywana przez Skarb Państwa, której założenie obiecywał narodowi Stanisław August w swoich Articuli pactorum conventorum zaprzysiężonych 7 września 1764 roku: „amore boni publici szkołę rycerską na młódź szlachecką postanowić pragniemy i pilne mieć oko, aby w przyzwoitym trzymana była ćwiczeniu”.  (…)

Pierwszy tom Kajetów Korpusu Kadetów Szkoły Rycerskiej (KKK) poświęcony został przede wszystkim wydobytym z archiwów tekstom, które eksponują kwestie moralne, jak Katechizm kadecki (kilka redakcji), Definicje różne przez pytania i odpowiedzi oraz proceduralne Formularz przyjmowania kadetów do nowicjatu lub Formularz obleczenia kadeta w mundur korpusowy (przyjmowanie Kadeta, a za czas jakis oblekanie w mundur), wreszcie dotyczące obyczajów i zachowania w Szkole, tak w perspektywie normatywnej, jak życia codziennego i obyczajowości „stosowanej”. Materiały te pozwalają nie tylko wejrzeć w kwestie edukacyjno-moralne, lecz także w rytuały i procedury Korpusu Kadetów, mające wymiar tyleż symboliczny, co ideowy, ale również praktyczny, z narzuconym, sztywno określonym porządkiem uroczystosci. Wiedza na ten temat, na temat procedur, pozwala także odpowiednio czytać i rozpoznawać teksty ikonograficzne, takie jak – również zamieszczone w tomie – obrazy Jana Piotra Norblina, Stanisław August Poniatowski w Szkole Rycerskiej oraz Adam Kazimierz Czartoryski w Szkole Rycerskiej.”

Zamiast wstępu, Elżbieta Wichrowska