Publishing House
Proceed to the Publishing House

Rola i znaczenie Republiki Białoruś we współczesnej Europie

Józef Tymanowski

Adam Marszałek. Wydawnictwo, 2017
Page(s): 246
Section:
ISBN: 9788380197329

 

Józef Tymanowski

Adam Marszałek. Wydawnictwo, 2017

Section:

Page(s): 246

ISBN: 9788380197329

Monografia Józefa Tymanowskiego jest udaną próbą ukazania roli i znaczenia Republiki Białoruś we współczesnej Europie. Autor poddał krytycznej analizie dotychczasowe relacje Białorusi z Rosją i Unią Europejską. Książka ta to wartościowe kompendium wiedzy o Białorusi, jej społeczeństwie, opozycji politycznej i elitach. Z perspektywy polskiej polityki wschodniej istotne jest także wykazanie nieskuteczności dotychczasowej polityki Unii Europejskiej w relacjach z Białorusią.