Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

System polskiego prawa podatkowego w praktyce, t. VII: Źródła polskiego prawa podatkowego, cz. 4: Podatki w dwudziestoleciu międzywojennym (1918-1939)

Grzegorz Kazimierz Walkowski

Walkowski, 2013
Stron: 1236
Dział:
ISBN: 9788393471522
 
 
 

 

Grzegorz Kazimierz Walkowski

Walkowski, 2013

Dział:

Stron: 1236

ISBN: 9788393471522

Rozdział XIII Odzyskanie niepodległości. Traktat wersalski 1919
1. Moment odzyskania niepodległości. Traktat wersalski
2. Plebiscyty ludnościowe i powstania śląskie ostatecznie kształtują terytorium państwa polskiego
3. Sytuacja polityczna Niemiec po I wojnie i kierunki niemieckiej polityki międzynarodowej
4. Stosunki niemiecko-polskie w latach 1926-1939
5. Polska polityka zagraniczna lat 1933-1939
6. Nauka polska a zagadnienia podatkowe
6.1. Nauka polska u progu odzyskania niepodległości. Zagadnienie przejęcia długów byłych państw zaborczych przez Polskę
6.1.1. Zagadnienia podatkowe, gospodarcze i celne u progu odzyskania niepodległości
6.1.2. Zagadnienie przejęcia długów byłych państw zaborczych przez Polskę
6.2. Główne kierunki badawcze polskiej myśli ekonomicznej i prawniczej w sprawach podatkowych w dwudziestoleciu międzywojennym
6.3. Nauka skarbowości R. Rybarskiego z 1935 r.

Rozdział XIV Polityka gospodarcza, pieniężna i podatkowa w latach 1918-1939
1. Stabilizacja sytuacji gospodarczej i utrata równowagi pieniężnej w latach 1919-1921
2. "Reformy Grabskiego" z lat 1923-1924. Reorganizacja banku emisyjnego. Likwidacja wielowalutowości polskiego obiegu pieniężnego
2.1. Reorganizacja banku emisyjnego
2.2. Wprowadzenie nowego pieniądza i koncepcje jego finansowania
2.3. Wielowalutowość a polityka dewizowa
3. Przewrót majowy. Sytuacja gospodarcza w latach 1918-1926 i w latach 1926-1939
4. Polska polityka gospodarcza a Wielki Kryzys (lata 1929-1935)
4.1. Tło ogólne
4.2. Sytuacja w rolnictwie
4.3. Sytuacja w przemyśle. Polityka kartelowo-monopolowa
4.4. Bezrobocie. Migracja ludzi i kapitału
5. Obieg pieniądza w latach 1925/1926-1938/1939
6. Polityka gospodarcza lat 1936-1939
6.1. Zmiany w polityce wewnętrznej lat 1934-1936
6.2. Centralny Okręg Przemysłowy
7. Handel zagraniczny a polityka pieniężna
7.1. Izolacja tranzytowa Polski w latach 1919-1921. Wojna celna z Niemcami w latach 1925-1934
7.2. Struktura i kierunki handlu zagranicznego w latach 1919-1939
8. Budżety państwa i ich wykonywanie w latach 1918-1939
8.1. Ogólne założenia polityki pieniężnej a budżet państwa
8.2. Wykonywanie budżetów w latach 1918-1939

Rozdział XV Poszczególne tytuły podatkowe i organizacja organów podatkowych
Wstęp
1. Podatki bezpośrednie
1.1. Podatek gruntowy (państwowy)
1.2. Podatek od nieruchomości
1.3. Podatek przemysłowy
1.4. Podatek od kapitałów i rent
1.5. Podatek dochodowy (państwowy)
1.5.1. Podatek dochodowy na zasadach ogólnych
1.5.2. Podatek dochodowy zryczałtowany
1.6. Podatek od spadków (spadkowy) i od darowizn
1.7. Pozostałe podatki majątkowe
1.7.1. Daniny jednorazowe
1.7.2. Podatek od zysków wojennych
1.7.3. Przymusowy wykup metali szlachetnych
1.7.4. Pozostałe nadzwyczajne podatki majątkowe
2. Podatki pośrednie
2.1. Podatek od cukru
2.2. Podatek od drożdży prasowanych
2.3. Podatek od octu
2.4. Podatek od piwa
2.5. Podatek od wina
2.6. Podatek od węgla
2.7. Podatek od olejów mineralnych
2.8. Podatek od tłuszczów i podatek od kwasu węglowego
3. Inne podatki państwowe
3.1. Podatek od skrzynek depozytowych
3.2. Danina lasowa
3.3. Podatek od energii elektrycznej
3.4. Podatek giełdowy
3.5. Podatek obrotowy
3.5.1. Podatek obrotowy na zasadach ogólnych
3.5.2. Podatek obrotowy płatny w formie zryczałtowanej
3.6. Pozostałe podatki
3.6.1. Taryfy kolejowe
3.6.2. Podatek wojskowy
3.6.3. Państwowy podatek od uboju
4. Opłaty
4.1. Opłata stemplowa
4.2. Pozostałe opłaty
5. Podatki i dochody podatkowe samorządów
5.1. Podstawy ustrojowe podatków lokalnych
5.2. Poszczególne tytuły podatkowe stanowiące dochody samorządów
5.3. Opłaty, dopłaty i inne źródła dochodów samorządów
5.3.1. Opłaty
5.3.2. Dopłaty