Publishing House
Proceed to the Publishing House

Polskie Towarzystwo Historyczne w latach 1945-1958. Zarys dziejów

Tadeusz Paweł Rutkowski

Adam Marszałek. Wydawnictwo, 2009
Page(s): 200
Section:
ISBN: 9788376114668

 

Tadeusz Paweł Rutkowski

Adam Marszałek. Wydawnictwo, 2009

Section:

Page(s): 200

ISBN: 9788376114668

Dzieje Polskiego Towarzystwa Historycznego w okresie powojennym nie doczekały się dotąd całościowego opracowania. Ukazało się co prawda kilka monografii poszczególnych oddziałów Towarzystwa, jednak mimo że od upadku PRL upłynęło już 20 lat, brak jest choćby zarysu historii PTH w skali ogólnopolskiej. Niniejsza praca jest próbą częściowego wyrównania tego braku, choć w ograniczonym chronologicznie zakresie.

Fragment Wstępu