Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Lehahayer 2017, nr 4

red. Andrzej Zięba , red. Krzysztof Stopka

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2017
Lehahayer, 4
Dział:
ISBN/ISSN: 20826184_04
DOI: 10.12797/Lehahayer.04.2017.04
Wydanie papierowe

21,00 18,90

Pozycja dostępna
Darmowy ebook

 

Autor: red. Andrzej Zięba , red. Krzysztof Stopka

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2017

Lehahayer, 4

Dział:

ISBN/ISSN: 20826184_04

Czasopismo naukowe "Lehahayer" nr 4, poświęcone historii i kulturze polskich Ormian. Tom pod redakcją dr hab. Andrzeja A. Zięby i prof. Krzysztofa Stopki zawiera artykuły siedmiu badaczy. Artykuły poruszają zagadnienia z szerokiego spektrum dziedzin: od demografii historycznej, przez historię społeczną, po biografistykę, w zakresie chronologicznym od XVII do XX w. Są to: Jakuba Kopczyńskiego "Struktura i finanse gminy ormiańskiej we Lwowie w świetle rękopisu Dzieje Ormian lwowskich od r. 1649 – aż do r. 1713 (Ossolineum nr 1646/II)"; Andrzeja Glińskiego "Niedotrzymanie kontraktu zaręczynowego u Ormian polskich (na przykładzie procesu sądowego z 1698 roku w Stanisławowie)"; Joanny Sławińskiej "Paschalis (Arutiun) Jakubowicz i trzy pasy kontuszowe w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego"; Jakuba Bera "Ormianie polscy w Besarabii"; Franciszka Wasyla "Nieznana metryka zaślubionych ormiańskotaloickiej parafii w Kutach z lat 1868–1882. Uwagi źródłoznawcze i edycja"; Magdaleny z Łukasiewiczów Bernackiej "Poeta, jego biografia i kontekst rodzinny biografii"; Marii Łukasieiwcz "Stanisław Barącz. Osobowość twórza niewidomego poety" (fragment). Czasopismo ukazało się dzięki dotacji Fundacji Lanckorońskich i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

DOI: 10.12797/Lehahayer.04.2017.04