Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Krajobraz Krakowa z Kopcem Kościuszki

Mieczysław oprac. Rokosz

Komitet Kopca Kościuszki, 2015
Stron: 152
Dział:
ISBN: 9788393157341
 
 
 

 

Mieczysław oprac. Rokosz

Komitet Kopca Kościuszki, 2015

Dział:

Stron: 152

ISBN: 9788393157341

Na krakowskim Sikorniku w latach 1820-1823 Polacy wznieśli symboliczną Mogiłę za Pomnik „ostatniemu obrońcy ojczyzny" - Kopiec Kościuszki. W polowie XIX w. Austriacy wokół Kopca wznieśli uznany dziś za zabytek fort „Kościuszko". Wzgórze z dominującym nad nim Kopcem i fortem było bezleśne, a Kopiec był wszechobecny w pejzażach i perspektywach Krakowa i okolicy. W okresie międzywojennym Kopiec został wpisany do rejestru zabytków, a wzgórze objęte szczególną ochroną krajobrazową. Kopiec wciąż jest miejscem narodowej pamięci, zabytkiem podległym ochronie prawa i pomnikiem historii, składnikiem pejzażu Krakowa. Skutkiem zaniedbań wzgórze porasta samosiewna zieleń, która wkrótce może przesłonić Kopiec Kościuszki. Ten konflikt natury i kultury musimy rozwiązać przywracając równowagę między kulturą i naturą, chroniąc pełen znaczeń krajobraz kulturowy tej części Krakowa.