Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Początki chasydyzmu polskiego

Jan Doktór

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, 2017
Stron: 322
Dział:
ISBN: 9788323137795
 
 
 

 

Jan Doktór

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, 2017

Dział:

Stron: 322

ISBN: 9788323137795

Książka omawia kolejne etapy formowania się chasydyzmu besztiańskiego i jego przełomowe momenty. Autor wykorzystał nowe źródła, które korygują i uzupełniają obraz początków chasydyzmu. Oprócz polskich źródeł są to przede wszystkim dzienniki misjonarzy Institutum Judaicum z Halle, którzy w latach 1728?1790 wędrowali po Europie, odwiedzając skupiska żydowskie, dyskutowali z napotykanymi Żydami i notowali wszystkie zasłyszane informacje o ich życiu duchowym, nowych ruchach religijnych i konfliktach w środowisku żydowskim.