Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Książka i technologie

red. Dariusz Kuzmina, red. Mikołaj Ochmański

Aspra-JR, 2016
Stron: 170
Dział:
ISBN: 9788375457452
 
 
 

 

 Wraz z upływem tysiącleci zmieniają się formy, sposoby produkcji, rozpowszechniania, promowania i wykorzystywania książki. Rozwojowi ulegają również technologie, którym przypadło i w dalszym ciągu przypada odgrywać ważną rolę w procesach bibliologicznych. Zwrócenie uwagi na aspekt techniczny i technologiczny pozwala na umiejscowienie książki w przemianach istotnych ze względu na rozwój świata, społeczeństw, mediów.
Ze Wstępu prof. dr hab. Dariusza Kuźminy

Podsumowując, zebrane w tomie artykuły [...] pomagają spojrzeć na rozwój samej książki, jak i badań bibliologicznych, z perspektywy relacji między obiektem tychże badań a dostępnymi w danym czasie rozwiązaniami technicznymi. Poza zależnościami oczywistymi, takimi jak rozwój techniki druku, książka bywała i jest przedmiotem oddziaływania także innych narzędzi czy technik, czy to jako przedmiot materialny wykonany z konkretnego materiału, czy - obecnie - jako obiekt procesów digitalizacji bądź sieciowej komunikacji bibliologicznej.
Z recenzji dr hab. Małgorzaty Kisilowskiej