Publishing House
Proceed to the Publishing House

Polacy poza granicami kraju u progu XXI wieku. Różne oblicza polskiej toźsamości

Michalska Małgorzata red. , ,

Publisher: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Odz. Kra, 2011
Page(s): 250
Section:
ISBN/ISSN: 9788387266936

 

Author: Michalska Małgorzata red. , ,

Publisher: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Odz. Kra, 2011

Section:

Page(s): 250

ISBN/ISSN: 9788387266936

Publikacja podejmuje temat polskich emigrantów i polskich mniejszości w innych krajach u progu XXI wieku. Autorzy artykułów omówili życie i zwyczaje Polaków żyjących na co dzień poza Europą (np.w USA, RPA), w Europie (m.in. w Serbii, na Zaolziu, w Pradze, na terenie rumuńskiej Bukowiny), a także na terenach byłego Związku Radzieckiego (m.in. na Litwie, Białorusi, Ukrainie, czy w samej Rosji).