Publishing House
Proceed to the Publishing House

W poszukiwaniu equilibrium. Równowaga strategiczna i polityk a bezpieczeństwa USA w latach 1945-2015

Grzegorz Nycz

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE, 2016
Page(s): 564
Section:
ISBN: 9788380840157
 
 
 

 

Pierwsza w polskiej literaturze praca wszechstronnie omawiająca wszystkie aspekty polityki bezpieczeństwa USA, szczególnie w zakresie broni nuklearnej i obrony przeciwrakietowej po drugiej wojnie światowej, przygotowana na podstawie wnikliwej analizy rozbudowanego katalogu dokumentów źródłowych oraz opracowań renomowanych badaczy stosunków międzynarodowych. Prace Monograficzne 773