Publishing House
Proceed to the Publishing House

Zespoły proweniencyjne zasobu inkunabułów i starych druków Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Właściciele - użytkownicy - bibliofile

Jolanta Marszalska , Waldemar Graczyk

Publisher: Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego , 2017
Page(s): 296
Section:
ISBN/ISSN: 9788380902985

 

Author: Jolanta Marszalska , Waldemar Graczyk

Publisher: Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego , 2017

Section:

Page(s): 296

ISBN/ISSN: 9788380902985

Tarnowski księgozbiór seminaryjny ma ogromne znaczenie dla poznania kultury środowiska kościelnego w dawnych wiekach. Jest doskonałym odzwierciedleniem prądów umysłowych tego środowiska w minionych wiekach. Autorzy z wielką starannością odczytali wszystkie informacje o dawnych właścicielach i czytelnikach, obejmując badaniami zbiór ponad 5 tysięcy woluminów biblioteki w Tarnowie.