Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wczesnośredniowieczne naczynia szkliwione z terenu Małopolski

Michał Auch

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn, 2016
Stron: 304
Dział:
ISBN: 9788363760908
 
 
 

 

SPIS TREŚCI

 

1.Wstęp

2.Naczynia szkliwione we wczesnym średniowieczu
2.1.Początki szkliwienia naczyń
2.2. Naczynia szkliwione na terenach Bizancjum
2.3. Naczynia szkliwione na terenach Bułgarii i Rusi
2.4. Naczynia szkliwione na terenach Europy Zachodniej
2.5. Naczynia szkliwione na terenach Europy Środkowej

3. Stan badań nad wczesnośredniowiecznymi naczyniami szkliwionymi z terenu Małopolski
3.1. Naczynia szkliwione z Krakowa
3.2. Naczynia szkliwione ze stanowisk zachodniej Małopolski
3.3. Naczynia szkliwione ze stanowisk ziemi chełmskiej
3.4. Naczynia szkliwione z Przemyśla
3.5. Naczynia szkliwione z pozostałych ośrodków Małopolski

4. Metody badań
4.1. Stan zachowania
4.2. Analiza makroskopowa
4.2.1. Surowce
4.2.2. Receptury mas ceramicznych
4.2.3. Techniki formowania naczyń
4.2.4. Zdobienie naczyń
4.2.5. Szkliwa
4.2.6. Wypalanie naczyń
4.2.7. Analiza morfologiczna
4.2.8. Użytkowanie naczyń
4.3. Analiza mikroskopowa
4.3.1. Masy ceramiczne
4.3.2. Szkliwa 
4.4. Określanie składu chemicznego 
4.4.1 Masy ceramiczne 
4.4.2. Szkliwa 
4.5. Badania nasiąkliwości i gęstości mas ceramicznych

5. Analiza naczyń szkliwionych z terenu Małopolski
5.1. Naczynia szkliwione z Krakowa
5.1.1. Charakterystyka ilościowa zbioru
5.1.2. Surowce i masy ceramiczne
5.1.3. Formowanie naczyń
5.1.4. Zdobienie naczyń
5.1.5. Szkliwa i wypalanie naczyń
5.1.6. Morfologia i funkcja naczyń
5.2. Naczynia szkliwione ze stanowisk zachodniej Małopolski
5.2.1. Charakterystyka ilościowa zbioru
5.2.2. Stan zachowania
5.2.3. Surowce i masy ceramiczne
5.2.3.1. Analiza mikroskopowa
5.2.3.2. Wyniki analiz składu chemicznego
5.2.4. Formowanie naczyń
5.2.5. Zdobienie naczyń
5.2.6. Szkliwa 
5.2.6.1. Wyniki analiz składu chemicznego
5.2.7. Wypalanie naczyń
5.2.8 Morfologia i funkcja naczyń
5.3. Naczynia szkliwione ze stanowisk ziemi chełmskiej
5.3.1. Charakterystyka ilościowa zbioru
5.3.2. Stan zachowania
5.3.3. Surowce i masy ceramiczne
5.3.3.1. Analiza mikroskopowa
5.3.3.2. Wyniki analiz składu chemicznego
5.3.4. Formowanie naczyń
5.3.5. Zdobienie naczyń
5.3.6. Szkliwa
5.3.6.1. Obserwacje mikroskopowe
5.3.6.2. Wyniki analiz składu chemicznego
5.3.7. Wypalanie naczyń
5.3.8. Morfologia i funkcja naczyń
5.3.9. Geneza produkcji
5.4. Naczynia szkliwione z Przemyśla
5.4.1. Charakterystyka ilościowa zbioru
5.4.2. Stan zachowania
5.4.3. Surowce i masy ceramiczne
5.4.3.1. Analiza mikroskopowa
5.4.3.2. Wyniki analiz składu chemicznego
5.4.4. Formowanie naczyń
5.4.5. Zdobienie naczyń
5.4.6. Szkliwa 
5.4.6.1. Obserwacje mikroskopowe 
5.4.6.2. Wyniki analiz składu chemicznego
5.4.6.3. Sposoby nakładania szkliw
5.4.7. Wypalanie naczyń
5.4.8. Morfologia i funkcja naczyń
5.5. Naczynia szkliwione z pozostałych stanowisk Małopolski

6. Podsumowanie wyników badań

7. Summary

8. Bibliografia

9. Tablice

Płyta CD Tabele