Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Przemiany kulturowe we współczesnej Polsce Ramy, właściwości, epizody

Joanna Kurczewska

Polska Akademia Nauk, 2016
Stron: 691
Dział:
ISBN: 9788376831305
 
 
 

 

Joanna Kurczewska

Polska Akademia Nauk, 2016

Dział:

Stron: 691

ISBN: 9788376831305

Bez wątpienia książka jest próbą świadectwa, że koncepcje kultury dają się stosować przez socjologów i antropologów w różnych dziedzinach rzeczywistości społecznej. Ujawnia to struktura książki: zbudowana z czterech obszernych części. Pierwsza z nich ? ?Jak myśleć o kulturze(ach)? ? dotyczy ram teoretycznych i właściwości specyficznych dla różnych podejść analitycznych i ich najważniejszych pól badawczych. Druga część ? ?Dawne i obecne strategie życiowe Polaków: wzory i realia społeczne? ? najbardziej z nich historyczna, bo autorzy w swoich tekstach zajęli się strategiami i w czasie Polski Ludowej, i w różnych okresach transformacji ustrojowej aż do drugiej dekady XXI wieku. W trzeciej części zgrupowane zostały teksty badaczy pamięci zbiorowej Polaków, pamięci rekonstruowanej na podstawie różnego typu dokumentów, materialnych i niematerialnych, w ostatnich latach. Część ta nazywa się ?Co i jak pamiętamy??. W czwartej, ostatniej, części książki znalazły się artykuły poświęcone nowym formom starych zjawisk i procesów kulturowych zachodzących w Polsce pod wpływem różnorakich czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Takim formom, którym autorzy artykułów przydają istotną ważność akademicką oraz publiczną, gdyż ujawniają one charakter nowych tożsamości społecznych, tożsamości, które mówią wszystko co najważniejsze o głębokości zmiany kulturowej w Polsce.