Publishing House
Proceed to the Publishing House

Koncepcje polityki etnicznej Rządu RP na Uchodźstwie w latach 1939-1947

Bartosz Koziński

Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego Wydawnictwo, 2016
Page(s): 292
Section:
ISBN: 9788380902107

 

Książka porządkuje wiedzę na temat uwarunkowań polskiej polityki etnicznej po 1939 roku. Podobne rozważania były dotychczas podejmowane przez badaczy najczęściej wyłącznie w krótkich rozważaniach, tutaj zaś mamy dogłębną analizę uwarunkowań, przedstawioną w sposób przystępny i atrakcyjny dydaktycznie. Publikacja składa się z trzech części: teoretycznego wprowadzenia do zagadnień i pojęć związanych z polityką etniczną, omówienia wewnątrzkrajowych determinantów polityki etnicznej i z przedstawienia uwarunkowań zewnętrznych.