Publishing House
Proceed to the Publishing House

Podporządkowanie w stosunkach międzypaństwowych po zimnej wojnie

Tomasz Klin

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2017
Page(s): 351
Section:
ISBN/ISSN: 9788376388656
Paper edition

34,00 PLN 30,60 PLN

In Stock

 

Author: Tomasz Klin

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2017

Section:

Page(s): 351

ISBN/ISSN: 9788376388656

Książka przedstawia podporządkowanie w dwustronnych stosunkach międzypaństwowych. W monografii podjęto gruntowne, wnikliwe badanie wszystkich państw w okresie 1992-2013.

Monografia ta jest oryginalną i inspirującą inicjatywą wydawniczą, o dużym znaczeniu poznawczym (teoretycznym i metodologicznym), jak i walorach dydaktycznych, które wiążą się z wypełnieniem istotnej luki w źródłach będących podstawą studiowania nauki o stosunkach międzynarodowych.
Z recenzji prof. dra hab. Mirosława Karwata

Recenzowana monografia [...] jest interesującym i znaczącym wkładem w badania stosunków międzynarodowych w aspekcie teoretycznym, metodologicznym i empirycznym. Odnosząc się do szeroko ujętej problematyki podporządkowania, Autor dokonał bardzo wnikliwej, wszechstronnej analizy, wykorzystując metody jakościowe i ilościowe. Szczególnie te ostatnie zostały zastosowane w całej rozciągłości, co rzadko występuje w polskich badaniach stosunków międzynarodowych [...].
Z recenzji dra hab. Artura Gruszczaka, prof. UJ