Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Rachunek. Filozofia nauk formalnych i jej związek z koncepcją podmiotu we wczesnym i średnim okresie twórczości Ludwiga Witte

Jakub Gomułka

UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE, 2016
Stron: 306
Dział:
ISBN: 9788374385695
 
 
 

 

Jakub Gomułka

UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE, 2016

Dział:

Stron: 306

ISBN: 9788374385695

SPIS TREŚCI:

Podziękowania

WSTĘP
1. Paradygmat rachunkowy
2. Tractatus logico‑philosophicus oraz pisma z okresu średniego i ich recepcja
3. Treść książki

1. NAUCZYCIELE
1.1. Gottlob Frege
1.2. Bertrand Russell

2. TRACTATUS
2.1. Punkt wyjścia
2.2. Symbolizm
2.3. Operator N
2.4. Matematyka
2.5. Samowywrotność
2.6. Podmiot metafizyczny
2.7. Samotransparentność symbolizmu a transcendentalizm
2.8. Problemy filozofii matematyki w Traktacie

3. PRZEŁOM
3.1. Ramsey‑logicysta
3.2. Wykład Brouwera
3.3. Brouwer jako źrodło inspiracji
3.4. Poźny Ramsey i problem kwantyfikacji
3.5. Weryfikacja i dowód

4. PHANOMENOLOGIE
4.1. Geneza i początkowy kształt fenomenologii Wittgensteina
4.2. Fenomenologia w Some Remarks on Logical Form
4.3. Odrzucenie idei języka fenomenologicznego
4.4. Fenomenologia jako wariancja gramatyczna
4.5. Gramatyczne inwarianty versus arbitralność składni
4.6. Odpowiedź Spiegelbergowi

5. GRY RACHUNKOWE
5.1. Radykalni formaliści contra Frege
5.2. Formalizm średniego Wittgensteina
5.3. Krytyka idei metamatematyki
5.4. Problemy wizji rachunkowej

ZAKOŃCZENIE