Publishing House
Proceed to the Publishing House

Fenomen szkoły lwowsko-warszawskiej (tw.)

red. Anna Brozek, red. Alicja Chybińska

Wydawnictwo Academicon, 2016
Page(s): 454
Section:
ISBN: 9788362475193
 
 
 

 

red. Anna Brozek, red. Alicja Chybińska

Wydawnictwo Academicon, 2016

Section:

Page(s): 454

ISBN: 9788362475193

Tytułowy zwrot „Fenomen Szkoły Lwowsko-Warszawskiej” sygnalizuje, z jednej strony, że książka zdaje sprawę z badań naukowych nad pewnym złożonym „faktem empirycznym” – nad pewną formacją intelektualną wraz z jej dorobkiem. Z drugiej strony tytuł wskazuje na rzadkość i niezwykłość Szkoły: to, że była ona fenomenem nie tylko w dziejach Polski, lecz także w dziejach kultury in toto.