Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Postęp i zacofanie w kulturze Europy Środkowej. Kultura Euro

red. Antoni Barciak

POLSKA AKADEMIA NAUK, 2015
Stron: 356
Dział:
ISBN: 9788360071816
 
 
 

 

red. Antoni Barciak

POLSKA AKADEMIA NAUK, 2015

Dział:

Stron: 356

ISBN: 9788360071816

 • Spis treści

  Wprowadzenie/Vorwort (Małgorzata Mańka-Szulik) .............................................. 7 Wstęp/Einleitung (Antoni Barciak) ................................................................................. 11 Ewa Chojecka, Współczesne problemy historycznej pamięci – regionalizm i polskie myślenie o Europie .................................................................................... 15

  Kraj – ludzie – miejsca

  Marek Cetwiński, Zmienność, naprawa czy postęp? Średniowieczni Ślązacy o historii i upływającym czasie .............................................................................. 19 Bogusław Czechowicz, Postęp i zacofanie w reformach Macieja I jako króla czeskiego, czyli o korwinowskiej modernizacji władzy nieco inaczej ... 29

  Ks. Waldemar Graczyk, Rozbudowa struktur administracji terytorialnej w diecezji płockiej w połowie XV wieku jako przejaw usprawnienia aktywności duszpasterskiej lokalnego Kościoła ............................................ 41

  Jolanta M. Marszalska, Rozwój zainteresowań naukowych środowiska katedralnego płockiego w świetle zasobu piętnastowiecznej książki ....... 52

  Jan Pacholski, Zacofana Austria – postępowe Prusy. „Wojna niemiecka” 1866 roku w świetle korespondencji z epoki ................................................... 65

  Piotr Franaszek, Galicyjska „kultura krajowa” na przełomie XIX i XX wieku – postęp czy zacofanie? ....................................................................................... 77

  Marek Ďurčanský, Metamorfozy idei postępu w czeskim ruchu studenckim końca XIX i pierwszej połowy XX wieku .................................................. 93

  Andrzej Małkiewicz, Spory wokół rozumienia postępu w międzywojennej Słowacji .............................................................................................................................. 102 Grzegorz Miernik, Chłopi i rolnicy w Polsce Ludowej: postępowość i zacofanie grupy społecznej (wizja ideologiczna i realia) ................................ 117

  Marek Wichrowski, Eutanazja w kontekście teorii postępu ............................ 143

  Media Marie Bláhová, Vliv písemné kultury na rozvoj státu v přemyslovských Čechách ............................................................................................................................... 158

  Ivan Hlaváček, Rozvoj diplomatických forem a kancelářských zařízení v českém státě v pozdním středověku jako obraz i odraz jeho hospodářské- ho, kulturního i politického rozvoje ....................................................................... 170

  Wojciech Iwańczak, Tradycja i nowe zjawiska w „Kronice Zbrasławskiej” .. 190

  Waldemar Hanasz, Postęp i zacofanie w myśli Łukasza Górnickiego ........ 202

  Agata Bryłka, Zmiany i innowacje w śląskich nowożytnych drukach kalendarzowych do połowy XVIII wieku ................................................................. 217

  Maria Agnieszka Dutkowska, Postęp w edytorstwie źródeł historycznych na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX wieku na przykładzie Galicji z uwzględnieniem kontekstu europejskiego ...................................... 249

  Stefan Ciara, Postęp w archiwistyce polskiej na przełomie XIX i XX wieku ........................................................................................................................................... 261 Maciej Wojtyński, Postęp w tworzeniu telewizji. Wkład kadry technicznej Górnego Śląska i Zagłębia w rozwój polskiej telewizji .............................. 273

  Idee Beata Wojciechowska, Średniowieczne ustawodawstwo synodalne w Polsce wobec norm Kościoła powszechnego ................................................................... 284

  Zygmunt Woźniczka, Górny Śląsk – kraina postępu i nowoczesności w propagandzie PRL (zarys problemu) ................................................................... 294

  Małgorzata Zuber, „Postęp” i „zacofanie” jako kategorie kultury w kontekście przeciwbieżnych tendencji współczesnego świata Próba sformułowania problemu badawczego ........................................................................ 318

  Krótkie podsumowanie (Wojciech Iwańczak) ........................................................... 330

  Aneks Zapis panelu dyskusyjnego na temat: „Regionalizm – kosmopolityzm – patriotyzm?” ...................................................................................................................... 334

  Tomy serii naukowej „Kultura Europy Środkowej” .............................................. 350