Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Hegel w Hiszpanii. Od szkoły sewilskiej do szkoły madryckiej

Leszczyna Dorota , ,

Wydawnictwo: Marek Derewiecki (Antyk), 2017
Stron: 582
Dział:
ISBN/ISSN: 8365031631

 

Autor: Leszczyna Dorota , ,

Wydawnictwo: Marek Derewiecki (Antyk), 2017

Dział:

Stron: 582

ISBN/ISSN: 8365031631

Autorka opisuje przyczyny, jak i znamiona obecności Hegla w hiszpańskiej kulturze od drugiej połowy XIX aż do końca pierwszej połowy XX wieku, rozpoczynając od szkoły sewilskiej a kończąc na szkole madryckiej.

W niniejszych rozważaniach spróbuję odpowiedzieć na szereg pytań związanych z fenomenem wpływu Heglowskiej filozofii. Będę starała się przedstawić czynniki, dzięki którym wciąż jeszcze badamy i zachowujemy ją w naszej naukowej pamięci. (…) Swoje refleksje nad zjawiskiem oddziaływania Hegla oprę bezpośrednio na analizie hiszpańskiej recepcji podstaw jego systemu. Będę się starała wskazać zarówno przyczyny, jak i znamiona jego obecności w hiszpańskiej kulturze od drugiej połowy XIX aż do końca pierwszej połowy XX wieku, rozpoczynając od szkoły sewilskiej a kończąc na szkole madryckiej. Na przestrzeni przeszło stu lat dochodzi tam bowiem do silnego oddziaływania filozofii Hegla na życie intelektualne i społeczno-polityczne. Twórczy nurt heglizmu na trwałe zadomawia się w hiszpańskiej filozofii. Wyznacza tam podstawowe kierunki kształtowania się dyskursu filozoficznego. Nadto przyczynia się do unowocześnienia struktur państwowych i prawnych.

(fragment Wstępu)