Publishing House
Proceed to the Publishing House

Semiotyka twarzy

Marek Hendrykowski

Publisher: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn, 2017
Page(s): 296
Section:
ISBN/ISSN: 9788323231868

 

Author: Marek Hendrykowski

Publisher: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn, 2017

Section:

Page(s): 296

ISBN/ISSN: 9788323231868

Monografia ukazująca całokształt problematyki badawczej związanej z semiotyką ludzkiego oblicza. Autor poszukuje interdyscyplinarnej wykładni, uwzględniającej zarówno rozległą perspektywę historyczną, jak i bogactwo współczesnych kontekstów psychospołecznych i socjokulturowych poruszanego tematu. Konsekwentnie dąży do tego, by nie upraszczać problemowej złożoności problematyki twarzy jako medium znaczenia. W książce mamy do czynienia z refleksją o charakterze systemowym, z istoty swej interdyscyplinarną, usytuowaną na pograniczu: semiotyki, nauki o komunikacji, filmoznawstwa, antropologii kultury, psychologii społecznej, kognitywistyki i nauki o mediach. Podstawę metodologiczną prezentowanych w pracy rozważań stanowi semiotyka kultury.