Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Charles de Gaulle i Konrad Adenauer. Charyzmatyczne przywództwo w czasach próby. Dalekosiężne konsekwencje polityczne i gospodarc

Olgierd Gedymin

Sic! Wydawnictwo, 2017
Stron: 178
Dział:
ISBN: 9788365459053
 
 
 

 

Olgierd Gedymin

Sic! Wydawnictwo, 2017

Dział:

Stron: 178

ISBN: 9788365459053

Książka Olgierda Gedymina opisuje fundamentalne zmiany ustrojowe realizowanej we Francji od 1958 r. z inicjatywy i pod kierownictwem gen. Charles’a de Gaulle’a oraz znacznie  bardziej rozciągnięte w czasie procesy przemian społeczno gospodarczych prowadzone pod politycznym kierownictwem Konrada Adenauera przy współpracy ministra gospodarki Ludwiga Erharda. Trwałość głównych zrębów struktur politycznych, społecznych i gospodarczych w obu wymienionych krajach wynikała także i z tego, że w początkowych okresach wdrażania wspomnianych reform partie ekip de Gaulle’a i Adenauera wygrywały kolejne wybory kilka razy pod rząd (te pierwszy trzykrotnie, ten drugi czterokrotnie). Do powodzenia i nieodwracalności zmian instytucjonalnych istotna okazała się więc ciągłość sprawowania władzy przez ekipy reformatorskie.