Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

LingVaria 2017, numer specjalny

red. nacz. Mirosław Skarżyński

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2017
LingVaria,
Dział:
ISBN/ISSN: 18962122_23A
DOI: 10.12797/LV.12.2017.2SP
Darmowy ebook

 

Autor: red. nacz. Mirosław Skarżyński

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2017

LingVaria,

Dział:

ISBN/ISSN: 18962122_23A

 SPIS TREŚCI

 

Wojciech Chlebda: Nad kartami prac Profesora Witolda Mańczaka.

Notatki z marginesów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Maciej Grochowski: O poglądach Profesora Witolda Mańczaka

na paradygmaty językoznawstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Antoni Leon Dawidowicz: Współpraca Witolda Mańczaka

i Hugona Steinhausa w dziedzinie zastosowań metod matematycznych

w językoznawstwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Krystyna Kleszczowa: Gramatyka historyczna języka polskiego

Witolda Mańczaka na tle innych podręczników akademickich . . . . . . . . . . . 37

Anna Bochnakowa: Profesor Witold Mańczak – dydaktyk . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Ewa Stala: Profesor Witold Mańczak jako iberysta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Travaux publiés par Witold Mańczak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

In memoriam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

DOI: 10.12797/LV.12.2017.2SP