Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Nowy Nowak (Tadeusz) + CD

red. Józef Olejniczak, red. Ryszard Knapek

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, 2016
Stron: 262
Dział:
ISBN: 9788322630020
 
 
 

 

Pierwsza zbiorowa monografia twórczości Tadeusza Nowaka to próba odczytania tego dzieła na nowo - w nowych kontekstach oraz przy zastosowaniu języków opisu i interpretacji, jakie wyłoniły się w naukach humanistycznych ostatnich dekad. Ale jest to też próba całościowego oglądu tego dzieła, inspirującego zarówno badaczy literatury, jak i malarzy (stąd w tomie opublikowano reprodukcje malarstwa Stanisława Baja, a na okładce namalowany przez niego portret poety), bardów (na dołączonej do tomu płycie znaleźć można pieśni do wierszy Nowaka wykonywane przez Jacka Telusa i Kalinę Jaglarz) oraz po prostu przyjaciół poety (Stanisława Balbusa, Stanisława Baja).
Józef Olejniczak - profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor zwyczajny w Zakładzie Teorii Literatury w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego.
Zainteresowania badawcze: problematyka teoretycznoliteracka, głównie związana z zagadnieniami dot. podmiotuliterackiego i podmiotowości literatury oraz autobiografii. Metodologicznie określa siebie po stronie hermeneutyki dwudziestowiecznej (Ricoeur, Gadamer) i "kulturowej teorii literatury", zwanej czasem "antropologią literatury", która traktuje jako rozwinięciedwudziestowiecznej teorii i sztuki interpretacji. Jego zainteresowania historycznoliterackie dotyczą literatury XX wieku, zeszczególnym uwzględnieniem przemian najważniejszych idei pojawiających się w literaturze modernistycznej i ponowoczesnej. [21.01.2013]
Wybrane publikacje (książkowe):