Publishing House
Proceed to the Publishing House

Kronika Nowopruska obejmująca lata 1293-1394

Marburg von Wigand , ,

Publisher: Armoryka, 2017
Page(s): 192
Section:
ISBN/ISSN: 8380642027
DOI: 10.12797/SI.15.2016.15
Free access

 

Author: Marburg von Wigand , ,

Publisher: Armoryka, 2017

Section:

Page(s): 192

ISBN/ISSN: 8380642027

Wigand z Marburga (ok. 1365–1409) (niemiecki: Wigand von Marburg) – średniowieczny kronikarz niemiecki opisujący walki Krzyżaków z Prusami i Litwinami. Kronika Wiganda pt. Chronica nova Prutenica, jest jednym z podstawowych źródeł informacji o historii ziem pruskich, najazdów na Wielkie Księstwo Litewskie i walk z Królestwem Polskim, obejmującej lata 1293–1394. Początkowo napisana w języku wysokoniemieckim, rymowaną prozą, łączyła opis aktualnych wydarzeń z legendami, podaniami ludowymi i mitami. Szacuje się, że Wigand napisał 17 tys. wersów, z których przetrwało do dzisiaj w oryginale jedynie 500. Jednakże polski kronikarz Jan Długosz w latach 60. XV zlecił tłumaczenie dzieła Wiganda na łacinę, które wykonał Konrad Gesselen. Tłumaczenie to przetrwało do dzisiaj prawie w całości, ale podczas tłumaczenia wiele dat i innych szczegółów zostało przetłumaczonych błędnie. W Polsce kronika została wydana przez Jana Voigta i hr. Edwarda Raczyńskiego w Poznaniu w 1842 roku w tłumaczeniu Raczyńskiego.

DOI: 10.12797/SI.15.2016.15