Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Listy 1945-1962. Władysław Pobóg-Malinowski-Wacław Jędrzejewicz

Władysław Pobóg-Malinowski, Wacław Jedrzejewicz

ODDZIAŁ INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ-KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU W KRAKOWIE, 2016
Stron: 784
Dział:
ISBN: 9788380980815
 
 
 

 

Władysław Pobóg-Malinowski, Wacław Jędrzejewicz, Listy 1945–1962, opracowanie Sławomir M. Nowinowski, Rafał Stobiecki, Warszawa 2016, 784 s., (seria „Dokumenty”, t. 61), ISBN 978-83-8098-081-5

Pochodząca ze zbiorów Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce i Biblioteki Polskiej w Paryżu korespondencja Władysława Pobóg-Malinowskiego z Wacławem Jędrzejewiczem jest ważnym źródłem do poznania dziejów polskiej emigracji niepodległościowej po 1945 r. Sens uchodźczemu losowi jej autorów nadawała bowiem wiara w odzyskanie przez Polskę suwerenności. Każdy z nich też na swój sposób uważał się za strażnika pamięci Józefa Piłsudskiego. Oprócz politycznych rozrachunków można odnaleźć tu liczne informacje o sprawach bytowych polskich emigrantów we Francji i w Stanach Zjednoczonych, formach ich życia rodzinnego i społecznego, sposobach spędzania wolnego czasu czy organizacji pracy lub edukacji.

Jednym z najciekawszych wątków listów jest proces powstawania Najnowszej historii politycznej Polski 1864–1945. Pozwalają one lepiej zrozumieć motywy podjęcia przez Pobóg-Malinowskiego tak ambitnego wyzwania, śledzić krystalizowanie się koncepcji pracy, a także dowiedzieć się, jaki wpływ na jego ostateczny kształt miał Jędrzejewicz. Przedkładany Czytelnikowi tom zapewne zostanie uznany za emigracyjne pendant dla edycji korespondencji Stefana Kieniewicza i Henryka Wereszyckiego.

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Polska emigracja polityczna 1939–1990”.