Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Kobiety sukcesu i ich kariery w województwie podkarpackim

Barbara Marek-Zborowska

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2016
Stron: 370
Dział:
ISBN: 9788379963492
 
 
 

 

Barbara Marek-Zborowska

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2016

Dział:

Stron: 370

ISBN: 9788379963492

Spis treści

Wstęp

ROZDZIAŁ I. Awans, kariera i sukces

1. Wybrane problemy badań ruchliwości społecznej

2. Przebieg życia ludzkiego jako przedmiot badań socjologicznych

3. Kariera

4. Sukces jako miernik osiągnięć jednostki

ROZDZIAŁ II. Sytuacja społeczno-zawodowa kobiet: paradoksy i kontrowersje

1. Być kobietą we współczesnej Polsce. Między sferą prywatną i publiczną

2. Pozycja społeczno-zawodowa kobiet

3. Kariera a praca naukowa kobiet

4. Specyfika karier menedżerskich i ich dylematy

5. Przedsiębiorczość kobiet – możliwości i ograniczenia

6. Udział kobiet w życiu politycznym

ROZDZIAŁ III. Charakterystyka procedur badawczych

1. Problematyka i cel badań

2. Stosowane metody i techniki badawcze

3. Dobór próby

4. Organizacja i przebieg badań

5. Podstawowe cechy badanych kobiet

ROZDZIAŁ IV. Sytuacja społeczno-zawodowa kobiet w województwie podkarpackim

1. Kobiety w województwie podkarpackim – stan ilościowy i struktura wieku

2. Aktywność zawodowa kobiet: podstawowe charakterystyki

3. Aktywność społeczno-polityczna kobiet

ROZDZIAŁ V. Kobiety sukcesu. Analiza wybranych obszarów aktywności kobiet (w świetle badań jakościowych)

1. Kapitał kulturowy – rodzina, tradycje, pochodzenie

2. Kariery kobiet sukcesu w świetle badań jakościowych

3. Sukces życiowy

4. Równe szanse czy „szklany sufit”?

ROZDZIAŁ VI. Aktywność zawodowa kobiet z województwa podkarpackiego. Nowe role – nowe wyzwania ?

1. Dziedziczenie i wybór. Rola rodziny pochodzenia

2. Kariery zawodowe kobiet w świetle badan ilościowych

3. Aktywność społeczno-polityczna kobiet

ROZDZIAŁ VII. Sukces. Ambicje. Porażki

1. Wartości i cele życiowe

2. Wartość pracy w świadomości badanych

3. Czynniki decydujące o powodzeniu w życiu

ROZDZIAŁ VIII. Rodzina – hamulec czy stymulator ?

1. Modele rodziny

2. Kariera zawodowa a macierzyństwo

3. Strategie kobiet

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Aneks