Publishing House
Proceed to the Publishing House

Kreacje współczesnego miasta. Uwarunkowania i trajektorie rozwojowe polskich miast średnich

Magdalena Szmytkowska

Publisher: Uniwersytet Gdański Wydawnictwo, 2017
Page(s): 211
Section:
ISBN/ISSN: 9788378655015

 

Author: Magdalena Szmytkowska

Publisher: Uniwersytet Gdański Wydawnictwo, 2017

Section:

Page(s): 211

ISBN/ISSN: 9788378655015

Publikacja stanowi z jednej strony kompleksowe opracowanie na temat rozwoju średnich miast Polski w ostatnim dwudziestoleciu wraz z określeniem sytuacji społeczno-gospodarczej oraz analizą zmian funkcjonalno-przestrzennych. Ponadto jej zasadniczym celem jest określenie roli władz lokalnych w procesie rozwoju ośrodków miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków prowadzonej polityki. Nałożenie na siebie obu zagadnień badawczych ma dać odpowiedź, czy istnieją związki między prowadzoną polityką i rozwojem społeczno-gospodarczym miast, a także czy miasta te rozwijają się na skutek zabiegów marketingowych, czy też same w sobie są kreatywne, innowacyjne, koncentrujące dobrze wykształconych mieszkańców, a tym samym – czy są atrakcyjne pod względem osiedleńczym i inwestycyjnym.