Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Rok 1989. Nowy początek dla państw Europy Środkowo-Wschodniej

red. Edyta Czop, red. Katarzyna Stykus, red. Daniel Hanik

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2016
Stron: 166
Dział:
ISBN: 9788379963447

 

SPIS TREŚCI
Wstęp
I. PRZEMIANY USTROJOWO-PRAWNE
II.
Andrzej Król, Przywrócenie Senatu jako drugiej izby parlamentu w trakcie przemian ustrojowych w Polsce w 1989 r
Monika Niezgoda, Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce wobec przemian ustrojowych
Iwona Golec, Notariusz - geneza, ewolucja i perspektywy rozwoju w zawodzie zaufania publicznego
Krzysztof Puzio, Reforma systemu opodatkowania dochodów osobistych w Polsce z perspektywy ponad dwudziestu lat obowiązywania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Bartosz Romowicz, Transformacja ustrojowa a zadłużenie gmin w latach 1990-1998
Bogusław Sowa, Organizacyjno-prawne aspekty przywrócenia oraz kształtowania się samorządu terytorialnego w strukturze administracyjnej Państwa w latach 1990-2000
II. SPOŁECZNO-KULTURALNY ASPEKT 1989 ROKU
Марія Процюк, Публічна дипломатія як форма "м'якої сили" в зовнішній політиці держави: теоретичний аспект
Юлія Червенюк, Польський "м'який вплив" на українське суспільство
Štefania Kovačova, Rok 1989 a formovanie politicko-občianskej organizacie Narodne hnutie Ukrajiny
Luciana Hoptova, Vývoj v Bielorusku v rokoch 1989-1991
Edyta Czop, Mobilność zewnętrzna ludności polskiej przed i po 1989 roku
Ewelina Klimczak, "Historię piszą zwycięzcy" - pamięć historyczna i nauczanie historii w wolnej Polsce (raport z badań)
Jolanta Ślęzak-Gotkowska, Wojna, rewolucja, 6 kryzysów (...) i tylko jedno ludzkie życie - karykatura polska o sytuacji w kraju w 1989 r. na przykładzie czasopism "Szpilki" i"Karuzela"
III. SYTUACJA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH, RELIGIJNYCH I ETNICZNYCH
Wioleta Michnal, Kwestia łemkowska w pierwszych latach transformacji ustrojowej w Polsce
Марина Хомич, Культурно-релігійне життя православних українців на території східної Польщі у 80-ті роки XX століття (на прикладі єпархії перемишльської-
новосондецький і любельсько-холмської)
Вадим Задунайський, Роль козацького фактору у виникненні незалежної України
(1989-1991)