Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Totalitaryzacja. Polska Partia Robotnicza na scenie politycznej województwa śląskiego (1945-1948)

Adam Dziuba

FILIP LOHNER WYDAWNICTWO LIBRON, 2016
Stron: 786
Dział:
ISBN: 9788380980662
Wydanie drukowane
 

39,00 35,10

Pozycja dostępna

 

Adam Dziuba

FILIP LOHNER WYDAWNICTWO LIBRON, 2016

Dział:

Stron: 786

ISBN: 9788380980662

Adam Dziuba ur. 21 XI 1964 r., absolwent historii Uniwersytetu Śląskiego, doktor, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Autor monografii Podziemie poakowskie w województwie śląsko-dąbrowskim w latach 1945-1947 (Kraków 2005) i Na frontach walki ze szpiegami, rewizjonistami i "reakcyjnym klerem". Tyska jednostka aparatu bezpieczeństwa w latach 1954-1975 (Tychy 2008). Ponadto opublikował ponad siedemdziesiąt artykułów naukowych, przeszło czterdzieści popularno- naukowych, współredagował cztery tomy rozbiorowe lub pokonferencyjne. Jego zainteresowania badawcze obejmują polityczne aspekty funkcjonowania systemu komunistycznego ze szczególnym uwzględnieniem roli Polskiej Partii Robotniczej/Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na lokalnej scenie politycznej oraz działania aparatu bezpieczeństwa w latach 1944-1990.


Monografia autorstwa Adama Dziuby jest pierwszym tego typu opracowaniem w skali całego kraju. Stanowi wzorcowe studium przypadku, prezentujące funkcjonowanie i działalność PPR na obszarze konkretnego województwa. Toteż moim zdaniem będzie głównym punktem odniesienia dla innych autorów, którzy podejmą się trudu badań nad PPR w innych województwach. Autor przedstawił bardzo szerokie spektrum problemów związanych z po- wstaniem i rozwojem struktur organizacyjnych PPR na terenie województwa śląskiego oraz polityką PPR w różnych obszarach życia politycznego i społecznego. [...] Można stwierdzić, iż nie pominął żadnego istotnego aspektu działalności ówczesnej partii rządzącej.

Z recenzji profesora Mirosława Szumiły

Przedłożona do opiniowania książka to obszerna rozprawa prezentująca proces zawłaszczania przez PPR struktur i funkcji państwa na terenie województwa śląskiego w latach 1945-1948. Poprzez ukazanie organizacji kadrowej i instytucjonalnej PPR, sposobu pozyskiwania przez partię "sojuszników", niwelowania oporu, niszczenia przeciwników politycznych Autor kreśli obraz komunistycznej partii jako czynnika niezbędnego w procesie instalowania "nowej władzy". [...] Publikacja stanowi pionierską próbę odtworzenia sposobu "instalowania" i funkcjonowania dyktatury komunistycznej w Polsce na przykładzie niezwykle ważnego z punktu widzenia politycznego, społecznego i gospodarczego województwa śląskiego. Poprzez swą drobiazgowość praca będzie wykorzystywana przez historyków zajmujących się różnymi aspektami dziejów województwa [...].

Z recenzji doktora Mariusza Krzysztofińskiego