Publishing House
Proceed to the Publishing House

Gra peryferyjna. Polska politologia w globalnym polu nauk społecznych

Warczok Tomasz , Zarycki Tomasz ,

Publisher: Scholar Wydawnictwo Naukowe, 2016
Page(s): 302
Section:
ISBN/ISSN: 9788373838017

 

Author: Warczok Tomasz , Zarycki Tomasz ,

Publisher: Scholar Wydawnictwo Naukowe, 2016

Section:

Page(s): 302

ISBN/ISSN: 9788373838017

Prezentowana książka stanowi studium z zakresu krytycznej socjologii wiedzy. Wybranym do badania przypadkiem są tu nauki polityczne w ich polskim wydaniu. Na ich przykładzie autorzy pokazują ogólniejsze prawidłowości, które w mniejszym lub większym stopniu mogą być charakterystyczne dla nauk społecznych w Polsce i w krajach podobnych pod względem położenia w globalnych hierarchiach. Położenie to określone jest zaś mianem peryferyjnego czy też semiperyferyjnego i wiąże się ono w pierwszej kolejności z zależną pozycją gospodarczą oraz polityczną danego kraju.

Głównym metodologicznym rysem monografii jest próba innowacji polegającej na połączeniu ujęcia teoretycznego inspirowanego pracami Pierre'a Bourdieu z podejściem uwzględniającym kontekst międzynarodowy i jego implikacje, które inspirowane jest tzw. szkołą zależności, w szczególności zaś teorią systemu światowego Immanuela Wallersteina. Z tych dwóch nurtów teorii krytycznej wywodzi się też tytułowe hasło "gry peryferyjnej", w którym pojęcie "gry" odwołuje się do metaforyki Bourdieu, gdzie cechą każdego pola społecznego jest posiadany przez jego uczestników "zmysł gry", z kolei pojęcie peryferii jest jednym z głównych elementów teorii Wallersteina.

Tomasz Warczok - socjolog, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, członek Zespołu Studiów nad Peryferyjnością w Instytucie Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego. Publikował m.in. w pismach: "Current Sociology", "Polish Sociological Review", "Kultura i Społeczeństwo" czy "Studia Socjologiczne". Ostatnio współautor książek: "Granice symboliczne. Studium praktyk kulturowych na przykładzie działań zawodowych pracowników socjalnych" (2013) oraz "Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre'a Bourdieu" (2014).

Tomasz Zarycki - socjolog, geograf społeczny, profesor i dyrektor w Instytucie Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego. Publikował m.in. w pismach: "Current Sociology", "Geoforum", "East European Politics and Societies", "Europe-Asia Studies" czy "Theory and Society". Autor m.in. książek: "Ideologies of Eastness in Central and Eastern Europe" (Routledge, 2014) oraz (wspólnie z Rafałem Smoczyńskim) "Totem inteligencki: Arystokracja, szlachta i ziemiaństwo w polskiej przestrzeni społecznej" (w druku).