Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Religie współczesnego Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Cz. 2 Religie Indii. Hinduizm

Krzysztof Kościelniak

M Wydawnictwo, 2016
Stron: 396
Dział:
ISBN: 9788380430860
 
 
 

 

Krzysztof Kościelniak

M Wydawnictwo, 2016

Dział:

Stron: 396

ISBN: 9788380430860

Autor prezentuje współczesne religie Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Ukazuje ich bogactwo i najbardziej typowe dla nich formy ekspresji: obrazy, znaki, metafory, mity oraz rytuały. W oparciu o najnowsze badania odróżnia pierwotne założenia religii od ich późniejszych interpretacji. Swoje spojrzenie nie ograniczył tylko do chrześcijańskiej wizji religii jako osobowej relacji człowieka z transcendentnym Bogiem ale podjął próbę nowego, szerszego ujęcia tego zjawiska. Albowiem religia, która stanowi jedną z najbardziej intrygujących form ludzkiego zachowania jest niezwykle złożoną rzeczywistością i dotyczy różnorodnych aspektów: duchowych, socjologicznych, antropologicznych i kulturowych.