Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Prace Historyczne 2016/143 z. 1

Uniwersytet Jagielloński, 2016
Stron: 240
ISBN: PH1431

 

Uniwersytet Jagielloński, 2016

Stron: 240

ISBN: PH1431

 

Tom zawiera:

 • Małżeństwo ruskiej księżnej z połowieckim chanem – konsekwencje oraz wpływ na politykę ruskiego rodu,Michał Michalski

 • Centrality and Parish Churches in the Middle Ages in Regions without Towns of Hungary, Katalin Éder

 • Antyturecka korespondencja Macieja Korwina i Sykstusa IV. Przyczynek do dziejów propagandy w stosunkach międzynarodowych w późnym średniowieczu, Piotr Tafiłowski

 • Présence sépharades en Pologne. Figures singulières et communauté de Zamosc, Ewa Tartakowsky

 • Louis XIV in the Opinions of the Polish Nobility – from Fascination to Fear of Absolutum dominium, Katarzyna Kuras

 • Chojnice 1900 – przypadek oskarżenia o mord rytualny w świetle polskiej prasy, Mateusz Pielka

 • The Experience of Mobility Outside Galicia Before and After World War I – War Refugees Example, Tomasz Pudłocki

 • Początki kariery krakowskiego komunisty na przykładzie losów Menaschego Grünspana (Romana Romkowskiego) w latach 1907–1930, Radosław Kurek

 • Sytuacja materialna weteranek ze Związku Legionistek Polskich w latach 30. XX wieku, Remigiusz Kasprzycki

 • Obóz szkoleniowy Polskich Kompanii Wartowniczych w Mannheim-Käfertal (1945–1947), Czesław Brzoza Spis dworzan zmarłego króla polskiego Stefana Batorego,Dominik Kadzik

 • Edward Miller, Misalliance. Ngo Dinh Diem, the United States and the Fate of South Vietnam, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England 2013, pp. 420, Jarema Słowiak

 • III Konferencja Historii Morskiej i Rzecznej (Gdańsk, 20–21 marca 2015 r.), Mateusz Sekuła

 • Konferencja „Edycje źródłowe akt sejmikowych. Problemy i perspektywy edytorskie” (Warszawa, 15 października 2015 r.), Jarosław Stolicki

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wykształcenie uniwersyteckie grup społecznych i zawodowych w Europie Środkowej w XV–XVIII w.” (Kraków, 19–20 listopada 2015 r.),Monika Michalska,Marek Wasilewicz

 • II Konferencja Naukowa „Wojny i konflikty zbrojne po 1945 roku” (Bydgoszcz, 23–24 listopada 2015 r.), Jarema Słowiak