Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Formularz z Uppsali. Poźnośredniowieczna księga formularzowa biskupstw pruskich

red. Radoslaw Biskup

TOWARZYSTWO NAUKOWE W TORUNIU, 2016
Tożsamość osób, zbiorowości, instyt;
Stron: 396
Dział:
ISBN: 9788365127167
 
 
 

 

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie ................................................................................ IX

1. Księgi formularzowe — uwagi wstępne ....................................... IX

2. Księgi formularzowe z obszaru władztwa zakonu

niemieckiego w Prusach — wybrane przykłady ......................... XII

3. Opis rękopisu C 575 ............................................................... XIII

4. Struktura i zawartość księgi formularzowej ................................ XX

5. Proweniencja, autorstwo i dzieje rękopisu C 575 .................... XXII

6. Wykorzystanie i znaczenie „Formularza z Uppsali”

w badaniach historycznych .................................................... XXIX

7. Zasady wydawnicze ............................................................ XXXIV

Einleitung ..................................................................................... XLI

1. Formelbücher — Vorbemerkungen .......................................... XLI

2. Die Formelbücher aus dem Gebiet der Ordensherrschaft

in Preußen — ausgewählte Beispiele ...................................... XLIV

3. Beschreibung der Handschrift C 575 ...................................... XLVI

4. Die Struktur und der Inhalt des Formelbuches .......................... LII

5. Die Provenienz, Autorschaft und Geschichte

der Handschrift C 575 ............................................................. LIV

6. Die Anwendung und Bedeutung des „Formelbuches

aus Uppsala” in den historischen Untersuchungen ................. LXIII

7. Editionsrichtlinien .............................................................. LXVIII

Wykaz tytułów formuł / Verzeichnis

der Formelüberschriften ....................................................... LXXV

Bibliografia / Bibliografie ......................................................... XCI

Wykaz skrótów / Abkürzungsverzeichnis................................ XCIX

„Formularz z Uppsali” / „Formelbuch aus Uppsala” ..................... 1

Aneks / Anhang ........................................................................ 337

Indeks osób i miejscowości / Personen- und Ortsregister .......... 355

Indeks rzeczowy / Sach- und Wortregister ................................ 375