Publishing House
Proceed to the Publishing House

Polityka władz partyjnych i państwowych wobec Ludowego Wojska Polskiego w latach 1949-1956

Jan Sobiech

Publisher: Dom wydawniczy Elipsa, 2017
Page(s): 321
Section:
ISBN/ISSN: 9788380171473

 

Author: Jan Sobiech

Publisher: Dom wydawniczy Elipsa, 2017

Section:

Page(s): 321

ISBN/ISSN: 9788380171473

Niniejsza publikacja ma na celu przedstawienie polityki władz partyjnych i państwowych wobec Ludowego Wojska Polskiego w latach 1949–1956. Praca w największej mierze posiada charakter politologiczny, gdyż dotyczy zagadnień związanych z funkcjonowaniem polskiej armii w warunkach reżimu stalinowskiego (bierutowskiego), a także problematyki relacji: partia (PZPR) – państwo – armia. Z drugiej strony bardzo istotny jest aspekt historyczny monografii, bowiem przedstawione zostały w niej wydarzenia, które miały już miejsce – przedział czasowy książki jest zamknięty ograniczającymi ją datami. Biorąc powyższe pod uwagę, można przyjąć, że praca dotyczy zakresu najnowszej historii politycznej (Polski) jako subdyscypliny nauk o polityce.