Publishing House
Proceed to the Publishing House

Bibliografia onomastyki polskiej od r. 2006 do 2010 włącznie

oprac. Iwona Nobis

Publisher: Instytut Języka Polskiego PAN, 2016
Page(s): 378
Section:
ISBN/ISSN: 9788364007316

 

Author: oprac. Iwona Nobis

Publisher: Instytut Języka Polskiego PAN, 2016

Section:

Page(s): 378

ISBN/ISSN: 9788364007316

Bibliografia onomastyki polskiej od roku 2006 do roku 2010 włącznie, oprac. Iwona Nobis, Kraków 2016, 378 s.

 

"Bibliografia onomastyki polskiej za lata 2006-2010"  stanowi kontynuację tomów poprzednich i obejmuje - podobnie jak tom poprzedni - publikacje za okres pięcioletni. W tym czasie znacznie rozwinęło się zainteresowanie zagadnieniami onomastycznymi, sięgnięto po nowe tematy oraz narzędzia badawcze do opracowania szeroko rozumianej onomastyki, co zaowocowało licznie powstałymi rozprawami, słownikami oraz artykułami, często o charakterze interdyscyplinarnym, także w wersji elektronicznej. Metoda opracowania i układ rzeczowy "Bibliografii" stanowią kontynuację poprzednich tomów. Na początku tomu zamieszczony został wykaz skrótów wykorzystanych książek, czasopism i opracowań seryjnych. W części "Materiały" znalazły się wykazy nazw osobowych i geograficznych, rozprawy i źródła historyczne zawierające nazwy własne orz publikacje naukowe dotyczące pochodzenia nazw. Z konieczności zamieszczono je w wyborze. Pełny zestaw opracowań można znaleźć w "Bibliografii historii polskiej", opracowywanej w Instytucie Historii PAN (...)

[fragmenty Wstępu]