Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Oficjalne nazwy wiejskich ulic w województwie podkarpackim. Studium językowo-kulturowe

Ewa Oronowicz-Kida

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2014
Stron: 428
Dział:
ISBN: 9788373389861
 
 
 

 

Ewa Oronowicz-Kida

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2014

Dział:

Stron: 428

ISBN: 9788373389861

Spis treści:

 

Rozdział 1. Wprowadzenie

1.1. Uwagi teoretyczne

1.1.1. Definicja ulicy na wsi

1.1.2. Podstawy prawne nadawania nazw ulicom na wsi

1.1.3. Oficjalne nazwy wiejskich ulic w badaniach językoznawczych

1.2. Województwo podkarpackie a oficjalne nazwy ulic

1.2.1. Ogólna charakterystyka województwa podkarpackiego

1.2.2. Powiaty województwa podkarpackiego a oficjalne nazwy wiejskich ulic

1.2.3. Chronologia nadawania nazw ulicom we wsiach województwa podkarpackiego

1.3. Ogólne założenia badawcze

 

Rozdział 2. Typy znaczeniowe nazw wiejskich ulic

2.1. Nazwy pochodzące od innych nazw własnych

2.1.1. Nazwy ulic od antroponimów

2.1.2. Nazwy ulic od nazw miejsc

2.1.3. Nazwy ulic od nazw obiektów terenowych

2.1.4. Nazwy ulic od innych nazw o charakterze geograficznym lub etnograficznym

2.1.5. Nazwy ulic od nazw własnych organizacji o charakterze wojskowym lub świeckim

2.2. Nazwy pochodzące od wyrazów pospolitych

2.2.1. Nazwy ulic od nazwań ludzi

2.2.2. Nazwy kulturowe

2.2.3. Nazwy związane z topografią terenu

2.2.4. Nazwy przyrodnicze

2.2.5. Nazwy ekspresywne

2.2.6. Nazwy związane z faktami historycznymi

2.3. Podsumowanie

 

Rozdział 3. Zagadnienia motywacji nazw wiejskich ulic

3.1. Typy motywacyjne nazw ulic

3.2. Związek motywacyjny nazwy z ulicą

3.2.1. Typy związków motywacyjnych w miejskiej plateonimii

3.2.2. Typy związków motywacyjnych w wiejskiej plateonimii

3.2.3. Ustalanie motywacji oficjalnych nazw wiejskich ulic w województwie podkar-packim

3.3. Charakterystyka wybranych typów motywacyjnych oficjalnych nazw wiejskich ulic w województwie podkarpackim

3.3.1. Nazwy pamiątkowe we wsiach województwa podkarpackiego

3.3.2. Nazwy kierunkowe we wsiach województwa podkarpackiego

3.4. Podsumowanie

 

Rozdział 4. Nazwy wiejskich ulic w aspekcie strukturalnym

4.1. Dwuczłonowa budowa nazw ulic

4.2. Struktura nazw ulic we wsiach województwa podkarpackiego

4.2.1. Nazwy jednoskładnikowe

4.2.2. Nazwy wieloskładnikowe

4.3. Podsumowanie

 

Rozdział 5. Serie nazewnicze

 

Rozdział 6. Inspiracje kulturowe w oficjalnych nazwach wiejskich ulic

6.1. Rozumienie wpływów kulturowych

6.2. Inspiracje kulturowe o charakterze ogólnopolskim

6.3. Inspiracje kulturowe o charakterze lokalnym

6.4. Podsumowanie

 

Rozdział 7. Oficjalne nazwy ulic – nowy element w językowej komunikacji środowiska wiejskiego

7.1. Funkcje nazw ulic w procesie komunikacji językowej

7.1.1. Funkcja identyfikacyjna

7.1.2. Funkcja charakterystyki lokalnej społeczności

7.1.3. Funkcja ekspresywna

7.1.4. Funkcja edukacyjna

7.1.5. Funkcja charakterystyki miejscowości

7.1.6. Funkcja waloryzowania elementów wiejskiej przestrzeni

7.2. Podsumowanie

 

Rozdział 8. Najczęściej występujące we wsiach województwa podkarpackiego oficjalne nazwy ulic

 

Rozdział 9. Nazwy ulic we wsiach województwa podkarpackiego w aspekcie poprawnościowym

9.1. Różne aspekty poprawności nazw ulic

9.1.1. Formalna poprawność językowa (ortograficzna, fleksyjna i słowotwórcza)

9.1.2. Poprawność komunikacyjna

9.1.3. Poprawność statystyczna

9.2. Stan poprawności językowej oficjalnych nazw wiejskich ulic w województwie podkarpackim

9.3. Podsumowanie

 

Zakończenie

 

Słownik nazw ulic i innych obszarów przestrzeni wiejskiej w województwie podkarpackim

 

Aneks

 

Skróty

 

Tabele

 

Źródła

 

Bibliografia

Netografia

 

Indeks nazw