Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Opera omnia I. Concerti, Salmi e Magnificat

Jacek Różycki

Wydawnictwo: Musica Iagellonica, 2016
Stron: 186
Dział:
ISBN/ISSN: 9780801532276

 

Autor: Jacek Różycki

Wydawnictwo: Musica Iagellonica, 2016

Dział:

Stron: 186

ISBN/ISSN: 9780801532276

Jacek Różycki, szlachcic herbu Doliwa, kompozytor i kapelmistrz czterech kolejnych królów polskich, odegrał szczególnie istotną rolę w dziejach kultury muzycznej w Rzeczpospolitej drugiej połowy siedemnastego wieku. Mimo to – ze względu na szczątkowo zachowaną dokumentację archiwalną i źródła muzyczne – o samym artyście i o jego twórczości wiadomo dziś niewiele. Przypuszcza się, że przyszedł na świat około 1635 roku w okolicach Łęczycy. Prawdopodobnie już na początku lat czterdziestych został przyjęty jako sopranista do kapeli muzycznej króla Władysława IV Wazy prowadzonej przez Marka Scacchiego, przeżywającej wówczas okres swego największego rozkwitu. To właśnie od kolejnych maestri di cappella – Scacchiego (kapelmistrza do 1649 roku) i Bartłomieja Pękiela (1649–1655) – Różycki mógł się w pierwszym rzędzie uczyć rzemiosła kompozytorskiego. O owym wczesnym okresie jego działalności w kapeli królewskiej, od 1649 roku finansowanej przez króla Jana Kazimierza Wazę, nie wiemy nic bliższego, choć możemy się domyślać, że był świadkiem (a może i uczestnikiem) wykonań kilku drammi per musica napisanych dla teatru władysławowskiego, a także poznawał wykonywany i tworzony w Warszawie repertuar religijny, silnie przesycony stylistyką włoską. Gdy po dwuletniej przerwie (w latach 1655–1657) spowodowanej „potopem” szwedzkim kapeliści podjęli na nowo swe obowiązki, król kierownictwo zespołu – wciąż jeszcze zitalianizowanego – powierzył Jackowi Różyckiemu. Muzyk piastował tę funkcję do śmierci. Po abdykacji Jana Kazimierza (w 1668 roku) pozostawał w służbie kolejnych monarchów – Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1669–1673), Jana III Sobieskiego (1674–1696) oraz Augusta II Sasa (od 1697). Za panowania Jana III prócz funkcji kapelmistrza pełnił także rolę sekretarza królewskiego. Był na stałe związany z Warszawą, gdzie założył rodzinę i gdzie zmarł około połowy 1703 roku.

Niniejszy zeszyt zawiera wszystkie kompletnie (lub z niewielkimi ubytkami) zachowane wokalno-instrumentalne utwory Jacka Różyckiego, które w źródłach określono mianem motetów lub koncertów. Są to najciekawsze i historycznie najistotniejsze (przy obecnym stanie zachowania źródeł) dzieła tego twórcy: "Ave sanctissima Maria – Concerto de BVM", "Exultemus omnes – Concerto de Spiritu Sancto", "Fidelis servus et prudens – Motetto de quolibet Sancto", "Iste Sanctus – Concerto de Martyribus".

Bez względu na obecne w tytułach określenia, wszystkie one zaliczają się do gatunku koncertu kościelnego i odzwierciedlają jego przemiany dokonujące się w muzyce polskiej drugiej połowy siedemnastego wieku. W podobnej stylistyce utrzymane są także, dołączone do niniejszej edycji, opracowania "Dixit Dominus" (psalm 110/109) i "Confitebor" (psalm 111/110) oraz "Magnificat", przypuszczalnie wchodzące niegdyś w skład jednego cyklu nieszpornego.