Publishing House
Proceed to the Publishing House

Dwie epoki. Wybór pism

Józef Teodorowicz

Publisher: Ośrodek Myśli Politycznej, 2016
Page(s): 412
Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Polit, 92
Section:
ISBN/ISSN: 9788364753732

 

Author: Józef Teodorowicz

Publisher: Ośrodek Myśli Politycznej, 2016

Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Polit, 92

Section:

Page(s): 412

ISBN/ISSN: 9788364753732

Tom ukazuje myśl polityczną i rozważania na tematy narodowe jednego z najwybitniejszych duchownych i myślicieli ostatnich dekad okresu zaborów i II RP. Józef Teodorowicz pisze w nich o związkach wiary i polityki. Ukazuje zasady, które jego zdaniem powinny przyświecać polityce polskiej. Analizuje kwestię ruską (ukraińską) i polemizuje z ugodowcami - zwłaszcza z Michałem Bobrzyńskim. Udowadnia zarazem, że określanie go mianem „ormiańskiego Skargi” nie było bezpodstawnym odniesieniem do wielkiego kaznodziei sprzed stuleci, a celnym uchwyceniem znaczenia oraz intelektualnej i duchowej mocy znakomitego myśliciela ze Lwowa.