Publishing House
Proceed to the Publishing House

Woluntarystyczny dynamizm, czyli koncepcja woli w "Kwestiach do Etyki

Monika Michałowska

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2016
Page(s): 246
Section:
ISBN/ISSN: 9788376388250
Paper edition

26,03 PLN 23,43 PLN

In Stock

 

Author: Monika Michałowska

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2016

Section:

Page(s): 246

ISBN/ISSN: 9788376388250

Ryszard Kilvington, założyciel i jeden z najaktywniejszych członków szkoły Kalkulatorów Oksfordzkich, jest autorem komentarza do Etyki nikomachejskiej Arystotelesa, zatytułowanego Kwestie do Etyki 9Quaestiones super libros Ethicorum, 1324-1326), w którym podejmuje rozważania dotyczące woli, czynów dobrowolnych i niedobrowolnych, zagadnienia słabości moralnej oraz rozwijania cnót moralnych. Propozycja Kilvingtona jest niezwykle ciekawa, ale również bezprecedensowa, bowiem w rozważaniach poświęconych woli oraz cnotom i wadom etycznym Kilvington wykorzystuje terminologię i argumenty zaczerpnięte z obszaru logiki i filozofii przyrody, poddając wole i cnoteetycznie nieustannym pomiarom, obliczajac ich maksyum i minimum, czy też pierwszą czy ostatnią chwile  ich trwania. Z tych analiz wyłania się koncepcja woli rozumianej jako złożona, wielopłaszczyznowa i wielowymiarowa władza o niebywałej dynamice.